เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง เจตจ้านงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร