messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่แจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำรวจข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "วันดินโลก"
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
"วันอนุรักษ์น้ำโลก" White Minimalist World Water Day 22 มีนาคม
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
วัน "รีไซเคิลโลก" Global Recycling Day 18 มีนาคม
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ภาวะโลกร้อน” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1