ชื่อเรื่อง : การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียด : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ (E-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" 2) หลักสูตร "อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต" 3) หลักสูตร "บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" และประซาสัมพันธ์การอบรมให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทุกหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ที่ www.pacc.go.th > แบนเนอร์ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : PMmgTwKThu23025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0IAVCeWThu23037.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้