ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง