ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 6/1 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร) โดยวิธีคัดเลือก