เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมสืบสานประเพณี ร่วมใจ ช่วยกันรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2566 ใส่ #Workdtoiletday #Worldtoiletday2023 #วันส้วมโลก2566 #WorldtoiletdayThailand2023 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
photo ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกิจการ 5 ประเภท สมัครเข้ารับการประเมินรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสมบูรณ์-ทุ่งล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสมบูรณ์ – ทุ่งล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและยานพาหนะของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจันจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223

folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่งและประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรกมารข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24