เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การแข่งขันเรือยาวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน 180 ปี ประจำปี 2566 [3 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566 [26 กันยายน 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [15 กันยายน 2566]
พิธีเปิดงาน Chumphon Festival 2023 [8 กันยายน 2566]
การลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นละอองฝอย(ULV) กำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก [7 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี งบประมาณ 2566 [6 กันยายน 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [1 กันยายน 2566]
พิธีเปิดงาน Happy Beach Party ปากน้ำหลังสวนเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 [30 สิงหาคม 2566]
กิจกรรม Big Cleaning Day [29 สิงหาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [22 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 295 รายการ)