messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน[9 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปี 2567[8 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่ตรวจสอบ รับฟังปัญหาและหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะ [1 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรม Big Clening Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[1 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567[24 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด 7 คน กีฬาต้านภัยยาเสพติด[11 เมษายน 2567]
ลงพื้นที่แจ้งข้อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง[11 เมษายน 2567]
กิจกรรมพัฒนาชายทะเลปากน้ำหลังสวน[11 เมษายน 2567]
ประชุมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ครั้งที่ 1[11 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 - 10 (ทั้งหมด 342 รายการ)