เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร