messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
โทรศัพท์ : 062-5420533
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-8947462
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-7974120
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 089-7489530
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-8915004