เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
account_box กองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายชรัช สุวรรณโภคาสาคร
คนงานทั่วไป
นายชรัช สุวรรณโภคาสาคร
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร