เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 32/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปีภาษี
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27-28/2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งาน Thailand Space Week 2023
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การแข่งขันปั้นทราย งาน Happy Beach ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ลดใช้โฟม ลดโลกร้อน ลดเลี่ยงโรคมะเร็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารในตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขายทอตตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
find_in_page การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-23/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 (ฮ.ศ.1444) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนเวลาเก็บ ขน ขยะมูลฝอยชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 376 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19