เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 12 ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3192/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านแรงงานต่างด้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีป้ายไวนิว ผ้าพลาสติก ผ้าใบหรือป้ายที่จัดทำบนวัสดุผ้าอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการเฉพาะในจังหวัดชุมพร ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร