messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 131
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2