messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ทดสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน มาตรการและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1