เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบทุจริตแห่งชาติ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1