messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามเรื่อง ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยครับ (26 มีนาคม 2567) -- เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... โดยกำหนดเปิดรับความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th 2. สแกน QR Code ด้านล่างประกาศ ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของหน่วยงานได้เลยครับ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: